jesus-and-disciples

PEKAN BIASA XXVI
Peringatan Wajib Santo Fransiskus Assisi (P)
Santo Kuintinus

Bacaan I: Neh. 2:1-8

Mazmur: 137:1-6; R:6a

Bacaan Injil: Luk. 9:57-62

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: ”Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi.” Yesus berkata kepadanya: ”Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” Lalu Ia berkata kepada seorang lain: ”Ikutlah Aku!” Tetapi orang itu berkata: ”Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku.” Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana.” Dan seorang lain lagi berkata: ”Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.” Tetapi Yesus berkata: ”Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.”

Renungan

Hidup adalah pilihan. Setiap kita harus memilih dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan. Apa pun sebuah pilihan selalu mengandung konsekuensi tertentu sesuai bobot dan hierarki pilihan tersebut. Dibutuhkan keberanian untuk menentukan sebuah pilihan dengan berbagai risiko yang kerapkali muncul atas pilihan dalam hidup ini.

Nehemia memutuskan dengan berani untuk menata tanah leluhur dan iman bangsanya. Keberanian itu lahir karena keyakinan akan pendampingan Allah nenek moyangnya yang setia menyelamatkan bangsanya dalam berbagai persoalan hidup. Sikap Nehemia menunjukkan sebuah pilihan untuk mengutamakan iman akan Allah dan keselamatan bangsanya.

Beriman itu pun sebuah pilihan dan tanggung jawab. Yesus menegaskan sikap dan komitmen untuk mengikuti jalan hidup dan karya yang dilakukan-Nya. Oleh sebab itu, mengikuti Yesus berarti pula mengikuti-Nya secara total, mengesampingkan pilihan-pilihan lain, dan siap sedia dengan segala konsekuensi dari pilihan mengikuti Yesus dalam jalan kemuridan. Pilihan mengikuti Yesus membawa kebahagiaan dan keselamatan bila diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. Apakah kita telah memilih Yesus secara total dalam hidup kita?

Allah Yang Mahabaik, kuatkan dan teguhkan aku untuk selalu setia mengikuti hidup dan jalan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam tindakan sehari-hari. Amin.

Renungan Ziarah Batin 2017

 

Tinggalkan Pesan