lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum

PEKAN BIASA XX

Peringatan Wajib Santa Perawan Maria, Ratu (P)
Santo Simforianus, Martir

Bacaan I: Hak. 6:11-24a
Mazmur: 85:9.11-12.13.14; R: 9
Bacaan Injil: Mat. 19:23-30

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: ”Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” Yesus memandang mereka dan berkata: ”Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.”

Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus: ”Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?” Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”

Renungan

Tidak mudah mengirim dan menugaskan orang ke tempat yang sulit dan tidak menguntungkan. Di zaman materialistik seperti ini, orang akan berpikir, ”apa yang akan saya dapatkan di tempat sunyi, miskin dan problematik seperti itu?” Hanya orang yang benar-benar dedikatif dan mau berkorban yang siap untuk tugas berat dan menantang seperti itu.

Gideon dilanda keraguan dan ketakutan ketika dipanggil untuk menjadi hakim di tengah bangsa Israel. Ia mengalami kesulitan hidup sebagai bangsa di bawah cengkeraman orang Midian. Ia menyadari siapa dirinya dan ia mengenal watak bangsanya. Di tengah situasi seperti itu, ia merasa tidak mampu melaksanakan tugas itu. Kecemasan menguasai dirinya. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh para murid. Mereka bertanya kepada Yesus, ”Kami yang telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jadi apa yang akan kami peroleh?” (Mat. 19:27). Sepertinya mereka juga mencemaskan keadaan mereka nanti sebagai orang yang mengikuti Yesus. Gideon menerima panggilan Allah setelah yakin akan penyertaan Alah, dan Yesus menjamin bahwa mereka yang mengikuti Dia akan memperoleh seratus kali lipat dari apa yang mereka tinggalkan. Maria, menjadi Ratu, mendapatkan pahala tertinggi dari kesediaannya mengikuti kehendak Allah.

Ya Allah, berilah aku keberanian dan kerelaan untuk menjalankan perutusan-Mu, apa pun keadaannya. Amin.

Renungan Ziarah Batin 2017

 

Tinggalkan Pesan