Senin, 12 Oktober 2015

0
3131

Tanda-Yunus

PEKAN BIASA XXVIII (H)

Santo Wilfridus; Santo Serafinus dari Montegranaro; Maria Teresa Fasce

Bacaan I: Rm. 1:1-7

Mazmur: 98:1-4; R:2a

Bacaan Injil: Luk. 11:29-32

Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: ”Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo! Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus!”

Renungan

Di sepanjang jalan yang kita lalui, kita menjumpai banyak tanda-tanda lalu lintas. Tanda-tanda lalu lintas tersebut dimaksudkan agar semua pengguna jalan dapat menggunakannya dengan baik dan benar demi keselamatan bersama. Sayangnya, tanda yang dimaksudkan demi keselamatan bersama itu sering diabaikan dan dilanggar orang.

Yesus mengaku diri sebagai tanda demi keselamatan manusia. Sayangnya, banyak orang di sekitarnya tidak mampu mengerti dan percaya kepada Dia sebagai tanda yang Allah berikan demi keselamatan umat manusia. Orang-orang di sekitar Yesus malahan meminta tanda lain. Yesus tidak melayani permintaan mereka dan bahkan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan tanda lain, selain tanda Nabi Yunus yang mereka kenal dalam kitab para nabi.

Kita, orang-orang yang dikasihi Allah dan yang dipanggil dan dikuduskan sebagai anak-anak Allah, mampukah kita mengerti, mempercayai dan menerima Yesus sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan?

Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami, Yesus, Putra-Mu menjadi tanda dan jalan keselamatan bagi kami; teguhkanlah imanku untuk menerima dan mempercayai Dia sebagai tanda keselamatan bagiku. Amin.

 

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Please enter your name here