Panduan Doa Novena Tiga Salam Maria

0
129139

Doa Novena Tiga Salam Maria

Sebelum mulai Novena Tiga Salam Maria, baik untuk menyiapkan batin dengan heninglah sejenak minimal 5menit. Dengan car aini, kita ingin memusatkan pikiran kepada Bunda Maria.

Tanda Salib – Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus

Syahadat Para Rasul

Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke Surga, duduk disebelah kanan Allah bapa yang Mahakuasa.

Dari situ ia kan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja katolik yang Kudus,
persekutuan para kudus Pengampunan Dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal. Amin.

Bapa Kami

“Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.” 

Doa Tobat

Allah yang Maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang maha pengasih dan mahabaik bagiku.

Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang mahamurah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin

Doa Novena Tiga Salam Maria

Bunda Maria, Perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitan ini, janganlah hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapannya, engkau tetap menjadi pengantara bagi Puteramu.

Baik keluhuran Tuhan, penghormatanku kepadamu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi mengabulkan segala permohonanku ini. Karenanya, kalau permohonanku ini benar-benar sesuai dengan kehendak Puteramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda, sudilah meneruskan segala permohonanku ini ke hadirat Puteramu, yang pasti tak akan menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini, berdasarkan atas kuasa yang tak terbatas yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati besarnya kuasamu itu, aku berdoa bersama dengan St. Mechtildis yang kau beritahukan tentang kebaikan doa “Tiga Salam Maria”, yang sangat besar manfaatnya itu.

Salam Maria ………… 3x

Permohonan

(Pada bagian permohonan ini, kita dapat menyampaikan ujub do akita. Ujub doab isa lebih dari satu, sesuai dengan keinginan dan intensi kita)

“Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah (diriku, dia, kami) dari dosa berat”

Perawan Suci yang disebut tahta kebijaksanaan, karena Sabda Allah tinggal padamu, engkau dianugerahi pengetahuan Ilahi yang tak terhingga oleh Puteramu, sebagai makhluk yang paling sempurna untuk dapat menerimanya.

Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi ini, betapa besar pengharapanku akan pertolonganmu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kebaikan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Bunda dapat menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk terkabulnya permohonanku ini.

Oh Maria, Bunda Kebijaksaan Ilahi, sudilah kiranya Bunda berkenan mengabulkan permohonanku yang mendesak ini. Aku mohon berdasarkan atas kebijaksanaanmu yang tiada bandingnya, yang dikaruniakan oleh Puteramu melalui Sabda Ilahi kepadamu.

Bersama dengan St. Antonius dari Padua dan St. Leonardus dari Porto Mauritio, yang rajin mewartakan tentang devosi “Tiga Salam Maria” aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tiada taranya itu.

Salam Maria ………… 3x

Permohonan

“Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah (diriku, dia, kami) dari dosa berat”

Oh Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda Kerahiman Sejati yang akhir-akhir ini disebut sebagai “Bunda yang penuh belas kasih”, aku datang padamu, memohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pula belas kasihmu kepadaku.

Aku tahu, bahwa aku tidak pantas mendapat karunia itu. Sebab sering kali aku menyedihkan hatimu dengan menghina Puteramu yang Kudus itu. Betapapun besarnya kesalahanku, namun aku sangat menyesal telah melukai Hati Kudus Yesus dan hati kudusmu.

Engkau memperkenalkan diri sebagai “Bunda para pendosa yang bertobat” kepada St. Brigita, maka ampunilah kiranya segala kurang terima kasihku padamu. Ingatlah akan keluhuran Puteramu saja serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang terpancar dengan mengabulkan permohonanku ini melalui perantara Puteramu.

Oh Bunda, Perawan yang penuh kebaikan serta lembut dan manis, belum pernah ada orang yang datang padamu dan memohon pertolonganmu engkau biarkan begitu saja. Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku berharap agar aku dianugerahi Roh Kudus. Dan demi keluhuranmu bersama Santo Alfonsus Maria de Ligouri, rasul kerahimanmu serta pengajar devosi “Tiga Salam Maria”, aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu.

Salam Maria ………… 3x

Permohonan

“Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah (diriku, dia, kami) dari dosa berat”

Ibu Maria, ibuku yang baik hati, bantulah aku dalam menempuh kehidupanku ini, agar aku dapat mencapai kebahagiaanku dan cita-citaku.

Oh Bunda, bila aku ingat akan masa depanku dan kesulitan-kesuliatanku, aku merasa sangat khawatir dan sedih, sering-sering merasa putus asa.

Karenanya Bunda, tolonglah aku dalam kesulitan-kesulitanku ini, bantulah agar aku selamat, sampai pada cita-citaku.

Oh Roh Kudus, terangilah akal budiku dan bimbinglah aku, ampunilah kesalahanku dan kabulkanlah doaku. Amin.

Jiwa Maria

Jiwa Maria, sucikanlah aku

Hati Maria, nyalakanlah aku

Tangan Maria, sanggahlah aku

Kaki Maria, pimpinlah aku

Mata Maria, pandanglah aku

Bibir Maria, berkatalah padaku

Dukacita Maria, kuatkanlah aku

Oh Maria yang manis, dengarkanlah aku

Janganlah mengijinkan daku terpisah darimu

Terhadap musuh-musuhku, belalah aku

Tuntunlah daku kepada Yesus yang manis

Semoga dengan Dikau, aku dapat mencintai dan

memuji Yesus, Puteramu untuk selama-lamanya.

Amin.

Doa Penutup

Terpujilah Nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan Selama-lamanya

Tanda Salib

Catatan:

  • Novena dilakukan selama 9 hari secara berurutan.
  • Jika permohonan itu mengenai perkara besar dan penting, hendaknya melakukan novena ini tiga kali berturut-turut (27 hari).
  • Untuk memperbesar kemungkinan akan terkabulnya permohonan, misalnya dapat berjanjia pada Ibu Maria: Tiap pagi dan petang setia berdoa “Salam Maria”, mengumumkan kalau permohonan itu telah dikabulkan, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada Ibu yang tersuci.
  • Pelaksanaan Novena pada pukul 5.00 pagi sangat baik dilakukan, saat semua beban kehidupan masih terlelap, dan lebih khusuk di lakukan. Pagi suasana lebih murni dan hening

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Please enter your name here